Havet som resurs!

ÖstersjöInitiativet (Ö-I) är ett samarbete mellan sju svenska kommuner/regioner:

Vi sju är alla beroende av ett friskt hav för livskvalitet och näringsverksamhet. Vi vill omsätta de politiska riktlinjerna inom HELCOM, EU och den svenska havsmiljöpolitiken till åtgärder som förbättrar förhållandet i och runt Östersjön. Det handlar om samverkan för att stärka insatserna för Östersjöns miljö och ekonomiska utveckling, en avsiktsförklaring som signerades den 2 juli under Almedalsveckan 2012. Under Almedalsveckan 2013 signerades Östersjödeklarationen och handlingsplanen. Syftet med initiativet är att utveckla miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, initiera, och främja miljödriven näringslivsutveckling och bedriva information och folkbildning.

 

 

 

Aktuellt

Flera av ÖstersjöInitiativets nätverkskommuner medverkar i Race for the Baltics program "Baltic Sea City Accelerator". Programmet pågår till och med april 2017.